Project Management

Home / Service

Project Management

Project Management

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือเจ้าของโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อหา solution ที่ดีและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด การทำงานรวมถึงการทำ survey ตลาดและคู่แข่งไปจนถึงการคัดเลือกที่ดินที่เหมาะสม

และจากการที่เรามีพันธมิตรมากมายทั้งในด้านการลงทุน การออกแบบ และการบริหารโครงการทำให้ท่านเจ้าของโครงการมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวความคิดที่สร้างสรรค์พร้อมทั้งโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างทุกประเภท

Share :
© Copyright 2021 HEADROOM ESTATE. All Rights Reserved.